Quell’ombra esser vorrei

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 7

 

Fotografies color
80 x 80 cm c/u.
(presentades amb marcs de fusta 120 x 120 cm. c/u.)
2005