Quell’ombra esser vorrei

  • 4
  • 8
  • 5
  • 6
  • 1
  • 2
  • 3

12 Fotografies a color
Impressió Proláser Lambda sobre paper brillant
80 x 80 cm c/u. (marc de 120 x 120 cm)
2005