Recorreguts

  • e
  • c
  • b
  • a
  • d

Instal·lació de tres muntatges fotogràfics a color
Sobre estructura horitzontal recoberta de vidre
Mida tota de la estructura: 65 x 360 x 90 cm.
2004/05